Indigo Bush (Psorothamnus fremontii)

img_1107.jpg