Indigo Bush (Psorothamnus fremontii)

img_1114.jpg