Ms. Nozomi Shinozuka was working at the front desk of the Ryokan Shigetsu

img_1067.jpg