Spring Time Flowers on Mount Tamalpais

Previous Index Next

San Quentin Prison, Richmond-San Rafael Bridge and Mount Diablo in the background.