Spring Time Flowers on Mount Tamalpais

Previous Index Next

Also known as Echium fastuosum