A beautiful Fall day in Seouksu-Dong

seouksu.dong.jpg